1
Denominació.

Trobeu sinònims per a paraules com: apel·lació