1
D'una manera apassionada.
Antònims: desapassionadament

Trobeu sinònims per a paraules com: apassionament