1
Arranjar alguna cosa destorbada sense gaire traça.

Trobeu sinònims per a paraules com: aparrussar