1
Any sideral.

Trobeu sinònims per a paraules com: any