1
Any de gràcia.

Trobeu sinònims per a paraules com: Senyor any del