1
Any de traspàs.
Antònims: any de traspàs

Trobeu sinònims per a paraules com: comú any