1
Any escolar.

Trobeu sinònims per a paraules com: acadèmic any