1
Peix de la família dels mictòfids d’aigües profundes de l’Atlàntic nord i del Mediterrani (Lampanyctus crocodilus).

Trobeu sinònims per a paraules com: Fons anxova