1
Invalidació.

Trobeu sinònims per a paraules com: apel·lació