1
Antitip.

Trobeu sinònims per a paraules com: antitip