1
Neurolèptic.

Trobeu sinònims per a paraules com: antimicòtic