1
Joc passiu.

Trobeu sinònims per a paraules com: antic