1
Antiga ciutat principal.

Trobeu sinònims per a paraules com: capital