1
Antivomitiu.

Trobeu sinònims per a paraules com: antiestètic