1
Municipi que ha deixat d'existir.

Trobeu sinònims per a paraules com: municipi Antic Antic municipi de Covet antic municipi de França