1
L'antibiosi és una interacció biològica que consisteix en la impossibilitat de viure uns organismes en les immediacions d'altres, degut a que aquests segreguen una substancia, anomenada antibiòtic, que provoca la mort d'aquells.
Antònims: simbiosi