1
Espira.

Trobeu sinònims per a paraules com: antena