1
Avantpassat.

Trobeu sinònims per a paraules com: intercessor Homo antecessor