1
(Fruits) Fruit o llavor de la noguera (Juglans regia); és mengívola i de forma molt rugosa.
nou

Trobeu sinònims per a paraules com: nou panou Abou Anau Jano Dano Janoš