1
Anomalia.

Trobeu sinònims per a paraules com: formalitat