1
Mutació cromosòmica.

Trobeu sinònims per a paraules com: anomalia