1
Malformació congènita.

Trobeu sinònims per a paraules com: anomalia