1
Anihilació.

Trobeu sinònims per a paraules com: anihilació Aniquilació de matèria amb antimatèria