1
Caminar.

Trobeu sinònims per a paraules com: anar peu