1
Anàlisi transaccional.

Trobeu sinònims per a paraules com: anàlisi transaccional