1
Anàlisis Transaccional.

Trobeu sinònims per a paraules com: Anàlisis Transaccional anàlisi