1
Anàlisi de freqüències.

Trobeu sinònims per a paraules com: anàlisi