1
Correlació canònica.

Trobeu sinònims per a paraules com: anàlisi Correlació