1
Anàleg estructural.

Trobeu sinònims per a paraules com: anàleg