1
Crema per untar.

Trobeu sinònims per a paraules com: aliment