1
Empresa conjunta.

Trobeu sinònims per a paraules com: aliança