1
Confederació.

2
Anell de casament.

3
Coalició.

4
Anell.