1
Matemàtic i jurista andalusí del segle XV.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Muhammad Ali