1
Fórmula de càlcul per a la variància.
Fórmula de càlcul per a la variància Algorismes de càlcul per a la variància

Trobeu sinònims per a paraules com: Per calcular