1
Aideguéssom.

Trobeu sinònims per a paraules com: ajudeguéssou acuseguéssom jureguéssom aideguéssom