1
Despertar-se.4
Alçar-se.

5
Rebel·lar-se.

Trobeu sinònims per a paraules com: aixecar trencar-se avenir-se cremar-se ajuntar-se apressar-se unificar-se