1
Fer miques.


3
Clavar.


5
Arrugar.8
Cansar.

Trobeu sinònims per a paraules com: agafar aixecar xafar aixafinar aixada