2
Barra de suport.


Trobeu sinònims per a paraules com: agafar aparador agitador agafada amagador