1
Calibrar.


3
Arrodonir.


Trobeu sinònims per a paraules com: afanar afilar animar agitar avisar caminar afaitar