2
Perfeccionar.

Trobeu sinònims per a paraules com: afinar apilar filar afiliar animar ficar fixar