1
Abominem.

Trobeu sinònims per a paraules com: abominegueu abominegués aboneguem amotineguem anomeneguem domineguem