1
(Generalment en plural) udol dels caçadors.

Trobeu sinònims per a paraules com: amic ala alt amo Luc Marc afí