1
Traça.

Trobeu sinònims per a paraules com: traça matriu