1
Totalitat.

Trobeu sinònims per a paraules com: uot bot tou amb tot això to dot pot