1
Prenom masculí.

2
Cognom.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Ralf Wolf Olof Welf Adolf Coli Soli