1
Cap cosa.

2
Gens.

Trobeu sinònims per a paraules com: pes ris mes rei rems tres es