1
Lectura.

Trobeu sinònims per a paraules com: recitar recitat genital recta Decimal reial