1
Divuitena lletra de l'alfabet català.

2
Llenguatge de programació.

Trobeu sinònims per a paraules com: E S A B C F M