1
Poble.
Cumà Llista de Khans coneguts dels cumans Kiptxaks Komanoi Kipchak Polovtzes Kun Cumans Cumana Polovtesos

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Qamani Cumana Cumans Xuman sumari Fulani Eumaci