Trobeu sinònims per a paraules com: president govern del